เกร็ดความรู้

ภายในโรงผลิตเบียร์ ควรติดตั้ง เครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว ที่ไหนบ้าง ?

หลายๆท่านอาจยังไม่ทราบว่า ในอุตสาหกรรมผลิตเบียร์นั้น มีกระบวนการผลิตที่ก่อให้เกิดแก๊สพิษขึ้น ซึ่งหากมีการรั่วไหลภายในบริเวณพื้นที่ ก๊าซเหล่านี้อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานได้ โดยเฉพาะบริเวณห้องปฏิบัติงาน ยกตัวอย่างเช่น ห้องหุงต้ม, ห้องหมัก หรือห้องบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นบริเวณปิด ที่มีการควบคุมอุณหภูมิ และแรงดันอย่างละเอียด ทำให้ เครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว (Gas Detector) ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการเพิ่มความปลอดภัยให้กับทั้งเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานภายในพื้นที่อีกด้วย

โดยในวันนี้ Elmer อยากพาทุกท่าน มาทำความเข้าใจกับ ระบบการทำงานของเครื่องตรวจวัดแก๊ส และอันตรายที่เกิดขึ้นได้หากมีแก๊สรั่วไหล ส่วนจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนั้น ตามมาดูกันได้เลย!

 

การผลิตเบียร์ ก่อให้เกิดก๊าซพิษ อะไรบ้าง ?

 เครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว

ระหว่างกระบวนการหมักเพื่อผลิตเบียร์นั้น จะก่อให้เกิด ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ขึ้นจำนวนมาก ซึ่งก๊าซชนิดนี้อาจถูกระบายออก หรือดักจับเพื่อนำไปใช้งานในกระบวนการอื่นๆ โดยหากมีการรั่วไหลเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการดังกล่าว ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะรวมตัวกันอยู่ในบริเวณพื้นที่ต่ำ และอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ นอกจากนี้ก๊าซชนิดนี้ยังไม่มีสี และกลิ่น ทำให้ตรวจพบได้ยากหากไม่มีการวางระบบตรวจวัดแก๊สไว้ภายในพื้นที่

มากไปกว่านั้น ในขั้นตอนการทำความสะอาดถังหมัก ควรใช้เครื่องตรวจวัดระดับของออกซิเจน และคาร์บอนไดออกไซด์ แบบพกพาเข้าไปตรวจในตัวถัง ว่าอยู่ในระดับที่ปลอดภัยก่อนเริ่มทำความสะอาด

ดังนั้น ระบบตรวจจับแก๊สควรติดตั้งในบริเวณพื้นที่เสี่ยง เช่น ถังผลิตเบียร์, ห้องบรรจุ, ห้องบรรจุขวดคาร์บอนไดออกไซด์ และห้องเก็บก๊าซ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีก๊าซพิษ เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ โอโซน แอมโมเนีย ไนโตรเจน หรือมีเทน มีการรั่วไหลออกมาสู่ภายนอก

 

Gas Detector ที่ใช้ในโรงผลิตเบียร์ มีกี่แบบ ?

 เครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว

ในการติดตั้งระบบตรวจจับแก๊สรั่วในโรงงานผลิตเบียร์นั้น โดยทั่วไปแล้วจะใช้นิยมใช้อยู่สองรูปแบบ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับพนักงานผู้เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ ซึ่งจะมีรายละเอียด ได้แก่

  1. การติดตั้งเครื่องตรวจวัดแก๊สแบบติดตั้ง เป็นการติดตั้งระบบแบบถาวรประจำจุด ซึ่งประกอบไปด้วยหัววัดก๊าซ พร้อมเซนเซอร์ โดยสามารถเชื่อมต่อเครื่องตรวจวัดเข้ากับแผงควบคุมภายนอกห้อง เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานมากยิ่งขึ้น
  2. การใช้เครื่องตรวจวัดแก๊สแบบพกพา เครื่องประเภทนี้ สามารถใช้ตรวจเช็กปริมาณแก๊สภายในบริเวณที่ต้องการ หรือสงสัยว่าอาจเกิดแก๊สรั่วไหล เช่น พื้นห้อง เพดาน รวมไปถึงภายในตัวถังหมัก เป็นต้น

เราขอแนะนำให้ ติดตั้งเครื่องตรวจวัดแก๊สแบบติดตั้ง ไว้ในทุกจุดที่อาจเกิดการรั่วไหล หรือมีกระบวนการผลิตที่มีการใช้แก๊สมาเกี่ยวข้อง ตลอดไปจนถึงการหมั่นตรวจเช็กสภาพ ของอุปกรณ์ต่างๆ เครื่องจักรที่ใช้ รวมถึง เครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว อยู่เป็นประจำ เพื่อเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดให้แก่โรงงาน และผู้ปฏิบัติงานได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย

 

ภายในโรงผลิตเบียร์ ควรติดตั้ง Gas Detector ไว้ที่ไหนบ้าง ?

Gas Detector

อย่างที่เคยกล่าวไว้คร่าวๆ ในหัวข้อก่อน สำหรับจุดไหนบ้างที่ควรติดตั้ง เครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว ดังนั้นในหัวข้อนี้เราจึงขออธิบายให้เจาะลึกขึ้นไปอีก ว่าในกระบวนการผลิตเบียร์นั้น มีขั้นตอนใดบ้างที่มีการผลิตแก๊สเกิดขึ้น ซึ่งจุดเหล่านี้เองจำเป็นต้องติดตั้งระบบตรวจวัดแก๊สไว้ทุกจุด เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้น

  • กระบวนการเตรียมมอลต์ (Malting Process) – โดยกระบวนการนี้มอลต์จะถูกนำมาเข้าสู่ขั้นตอนการล้าง ต้ม บด แล้วนำมาเติมน้ำ เพื่อเปลี่ยนแป้ง ให้กลายเป็นน้ำตาล ก่อนนำมาแยกกาก และกระบวนการนี้จะได้ผลผลิตออกมาเป็น เวอร์ต (Wort) ซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการผลิตเบียร์ในขั้นตอนต่อไป
  • กระบวนการเตรียมเวอร์ต (Preparing Wort) – เวอร์ตที่ได้มาจากกระบวนการที่แล้ว จะถูกนำมาต้มเพื่อเตรียมเติม ฮอป (Hop) โดยจำนวนการเติม ชนิดของฮอป อุณหภูมิที่เหมาะสม และช่วงเวลา จะขึ้นอยู่กับสูตรของเบียร์แต่ละยี่ห้อ
  • กระบวนการหมัก (Fermenting Process) – ในกระบวนการนี้เวอร์ต ที่ได้มาจากขั้นตอนก่อนหน้าจะถูกเติมด้วยเชื้อยีสต์ และบ่มไว้ในถังหมักสองแบบ คือถักหมักหลัก และถังบ่ม เพื่อให้เบียร์ได้พักตัว พร้อมถูกหมักได้อย่างเหมาะสม ซึ่งในกระบวนการนี้เองที่ก๊าซ CO2 จะถุกผลิตขึ้นเป็นจำนวนมาก และอาจเกิดอันตรายได้หากมีปริมาณที่สูงเกินมาตรฐาน หรือรั่วไหลออกมานอกถัง
  • กระบวนการบรรจุ (Packing Process) – หลังจากได้ผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพตามที่ต้องการแล้ว เบียร์บางประเภทต้องผ่านกระบวนการกรองก่อนการบรรจุ โดยในขั้นตอนนี้สารแอมโมเนีย ที่เป็นส่วนประกอบสำคัญในสารทำความเย็น อาจรั่วไหลและเป็นอันตรายได้

จะเห็นได้ว่าแต่ละขั้นตอนที่กล่าวมานั้น มีการใช้ก๊าซเพื่อใช้ในกระบวนการต่างๆ หรือเกิดก๊าซที่เป็นอันตรายขึ้นระหว่างการผลิต ดังนั้นผู้ประกอบการ ควรคำนึงถึงความสำคัญในการติดตั้งระบบตรวจวัดแก๊ส เพื่อให้มั่นใจว่าในทุกขั้นตอนการผลิตจะปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงานมากที่สุด

 

เลือกติดตั้ง เครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว รุ่นไหนดี !

เครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว

หลังจากทราบแล้วว่าเครื่องตรวจวัดแก๊สรั่ว ควรติดตั้งไว้จุดไหนบ้าง ต่อไปเราจะพาทุกท่านมาแนะนำรุ่นที่เหมาะสม ที่สามารถตรวจวัดได้อย่างตรงจุด ครอบคลุม และแม่นยำ เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง

เครื่องตรวจจับแก๊สแบบติดตั้ง (Fixed Gas Detector)

Teledyne Freedom 5000 – เครื่องตรวจวัดที่ถูกออกแบบมาเพื่อตรวจจับแก๊ส O2 และสารพิษต่างๆ ได้อย่างน่าเชื่อถือ โดยตัวอุปกรณ์เป็นเครื่องส่งสัญญาณชนิด 4-20mA ขับเคลื่อนแบบวนซ้ำ 2 สาย โดยมีคุณสมบัติในการตรวจจับอย่างครบถ้วน และมีฟีเจอร์การใช้งานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน และบำรุงรักษา นอกจากนี้ยังเข้ากันได้ดีกับเทคโนโลยีเซนเซอร์ Rock Solid ในอุตสาหกรรมชั้นนำอย่าง Scott Safety’s

Teledyne OLDHAM CTX 300 – สามารถใช้ตรวจวัดแก๊ส O2, CO2, สารพิษ และก๊าซทำความเย็นต่างๆ มาพร้อมกับระบบส่งสัญญาณแบบอนาล็อก 4-20mA บนหน้าจอแสดงผลแบบ Blacklight LCD นอกจากนี้ยังมีเซนเซอร์มากกว่า 30 ชนิด ที่สามารถตรวจจับก๊าซพิษส่วนใหญ่ได้ในอุตสาหกรรมทุกประเภท มากไปกว่านั้นยังทำงานร่วมกันได้ดีกับเซนเซอร์แบบอินฟราเรด, เคมีไฟฟ้า และ Semi-conductor

อุปกรณ์ควบคุมเครื่องตรวจจับแก๊ส (Controller)

RW Series – ตัวควบคุมเครื่องตรวจวัดแก๊สหลายช่องทางแบบดิจิทัล ถูกออกแบบมาเพื่อควบคุมการทำงานของระบบตรวจวัดแบบ Full-Scale มาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัล ที่สามารถควบคุมรวมกันได้สูงสุดมากถึง 10 เครื่อง ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ประหยัด และคุ้มค่าที่สุดสำหรับทุกประเภทอุตสาหกรรม

MX 43 – ตัวควบคุมเครื่องตรวจวัดแบบดิจิทัลกึ่งอนาล็อก สามารถควบคุมได้สูงสุด 32 เครื่อง กระจายเป็น 8 ไลน์ มาพร้อมกับจอแสดงผลแบบกราฟิกขนาดใหญ่ และฟีเจอร์อื่นๆ อาทิ  Remote Module, การบันทึกข้อมูลด้วย USB, RS485 Modbus RTU และ Multiple analog outputs เป็นต้น

 

 

Elmer บริษัทจำหน่าย เครื่องวัดแก๊ส พร้อมให้บริการติดตั้งโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ

เพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยให้กับโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเบียร์ด้วย เครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว แบบติดตั้ง จากทาง Elmer โดยหลายๆ คนอาจกังวลในด้านการใช้งาน แต่ไม่ต้องกังวลไป เพราะ เอลเมอร์จำกัด เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบตรวจจับแก๊ส และจัดจำหน่ายเครื่องตรวจจับแก๊สคุณภาพ ที่ส่งตรงจากโรงงานผู้ผลิต ทางเราให้ความช่วยเหลือลูกค้า ตั้งแต่การให้ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ หมดกังวลไปได้เลยว่าจะเกิดข้อผิดพลาดในการเลือกใช้อุปกรณ์

อีกทั้งยังมีบริการติดตั้ง เครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว ที่ได้มาตรฐาน ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดแก๊ส พร้อมบำรุงรักษาระบบด้วยทีมงาน ที่มีความเชี่ยวชาญมากกว่า 20 ปี มั่นใจได้เลยว่าคุณจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน และบริการที่มีคุณภาพ เพราะความพึงพอใจของลูกค้า คือ เป้าหมายหลักของเรา

 

 

ลูกค้าสามารถชมสินค้าเกี่ยวกับ Gas Detector หรือ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

Facebook: Elmer Bangkok

E-mail: info@elmer.co.th

Line: @Elmer

Tel:  02-932-5304