เกร็ดความรู้

ระบบ Sensor Technology ใน เครื่องวัดแก๊ส แบบติดตั้ง

ในปัจจุบัน เครื่องวัดแก๊ส ได้เข้ามาเป็นตัวช่วยสำคัญ ในการตรวจสอบการรั่วไหลของแก๊ส อุบัติเหตุภายในโรงงานอุตสหากรรมที่เกิดขึ้น สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ แต่หนึ่งในสาเหตุหลักที่สำคัญคือ เกิดจากการรั่วไหลของแก๊ส ที่ใช้ภายในโรงงาน โดยแก๊สนั้นอาจจะถูกผลิตขึ้น หรือเป็นส่วนประกอบของการผลิต ส่งผลทำให้เกิดเพลิงไหม้ หรือการระเบิดเกิดขึ้น ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานทั้งสิ้น

สำหรับท่านใดที่ประกอบธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม แล้วอยากติดตั้ง Gas detector ทาง Elmer จะพาไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Gas detector sensor ว่ามีกี่แบบ แล้วแต่ละแบบจะเหมากับการใช้งานแบบไหนบ้าง ในบทความนี้มีคำตอบ!

 

เครื่องวัดแก๊ส แบบติดตั้ง มี Sensor ตรวจจับแก๊สแบบใดบ้าง

เครื่องวัดแก๊ส

เรื่องความปลอดภัย คือ หนึ่งในมาตรฐานที่ทุกธุรกิจจะต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก โดยหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงานก็คือ เครื่องวัดแก๊ส หรือ Gas Detector เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจจับปริมาณแก๊สภายในพื้นที่ โดยอาศัยหลักทำงานของ Gas detector sensor ที่มีเสถียรภาพสูง ซึ่งสามารถตรวจจับแก๊สได้หลายประเภท อาทิเช่น แก๊สติดไฟ, แก๊สพิษ และ ออกซิเจนในอากาศ เป็นต้น ทั้งนี้ สามารถจำแนกประเภทของ sensor ได้ทั้งหมด 5 ประเภท ดังนี้

Catalytic Bead Sensor 

ลูกปัดด้านใน จะประกอบไปด้วยขดลวดทองคำขาว ที่ห่อหุ้มด้วยฐานเซรามิก เคลือบด้วยโลหะชั้นดีเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ในระหว่างการตรวจจับแก๊ส ลูกปัดด้านในจะถูกให้ความร้อนที่อุณหภูมิสูงถึง 1,000°C เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของก๊าซที่ติดไฟได้ ส่วนลูกอื่นๆที่ไม่ได้ใช้งาน จะยังคงอยู่ที่อุณหภูมิต่ำกว่า และถูกแยกออกจากลูกปัดที่ใช้งานด้วยแผ่นกั้นความร้อน โดย วีทสโตน บริดจ์ จะถูกใช้ในการวัด และเปรียบเทียบความต้านทานของลูกปัดทั้งสองฝั่ง

Infrared Sensors

แสงอินฟราเรด เป็นส่วนหนึ่งของสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้าที่ใกล้เคียงกับแสง ไม่สามารถมองเห็นได้ แต่สามารถสัมผัสได้ถึงความร้อน ความยาวคลื่นของอินฟราเรด จะแสดงเป็นไมครอนระหว่าง 0.7 μm และ 300 μm โมเลกุลของแก๊สไฮโดรคาร์บอนที่ติดไฟได้ จะสามารถดูดซับความยาวคลื่นของ IR ที่ถูกเรียกว่า แถบการดูดกลืนแสง และความยาวคลื่นอื่นๆ ก็สามารถส่งผ่านได้เช่นกัน โดยแก๊สแต่ละชนิดมีความยาวคลื่น IR ชุดเฉพาะที่จะดูดซับ เรียกว่าสเปกตรัมการดูดกลืนแสง ซึ่งจะเป็นตัวระบุแบบเฉพาะ เพื่อการตรวจสอบของ เครื่องวัดแก๊ส

เครื่องวัดแก๊ส

Electrochemical (E-Chem) Sensors

เซ็นเซอร์เคมีไฟฟ้า สามารถตรวจวัดก๊าซพิษหลายชนิด สารละลายอิเล็กโทรไลต์ที่เป็นน้ำ จะเป็นเส้นทางนำไฟฟ้าสำหรับไอออน เพื่อเคลื่อนที่ไปในแต่ละขั้วไฟฟ้า แก๊สที่ต้องการจะตรวจจับ จะถูกลด หรือออกซิไดซ์ที่ขั้วไฟฟ้าที่ทำงานอยู่ ก่อให้เกิดกระแสไหลระหว่างขั้วไฟฟ้าที่ทำงาน และขั้วไฟฟ้าช่วย ขั้วไฟฟ้าที่ใช้อ้างอิง จะให้จุดอ้างอิงเป็นศูนย์ ทำให้สามารถเปรียบเทียบความต่างศักย์ระหว่างขั้วไฟฟ้าช่วย และขั้วไฟฟ้าที่ทำงานอยู่ โดยสามารถวัดระดับก๊าซได้ในหน่วย ppm หรือส่วนต่อล้าน

Photo Ionization Detector (PID)

เครื่องตรวจจับไอออนไนซ์แบบภาพถ่าย (PID) ใช้แสงอัลตราไวโอเลต เพื่อทำให้สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) แตกตัวเป็นไอออน และตรวจจับเป็นกระแสไฟฟ้าผ่านขั้วไฟฟ้า ที่มีประจุตรงข้ามกันสองตัว VOCs สามารถระเหยได้ง่ายที่อุณหภูมิห้อง ถูกนำไปใช้งานที่หลากหลาย โดยเป็นผลพลอยได้จากละอองลอย ตัวทำละลาย การจัดการน้ำเสีย และการผลิตยา โดยจะมีกระบวนการตรวจจับแก๊สคือ ก๊าซจะผ่านเยื่อหุ้มรูพรุน และถูกเติมเข้าสู่ห้องแก๊ส แสงยูวีจะส่องออกจากหลอดไฟเข้าไปในห้องแก๊ส และแตกตัวเป็นไอออนระหว่างขั้วไฟฟ้า

Metal Oxide Semiconductor (MOS) Sensors

โลหะออกไซด์ เป็นสารกึ่งตัวนำ ตรวจวัดแก๊ส โดยการประยุกต์ใช้ โลหะออกไซด์ที่วางบนพื้นผิวซิลิกา ที่สามารถรับความร้อนประมาณ 200-600°C ในขณะที่มีการตรวจสอบความต้านทานของโลหะออกไซด์อย่างต่อเนื่อง เซ็นเซอร์จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในบรรยากาศ เนื่องจากค่าความต้านทานของโลหะออกไซด์เปลี่ยนแปลง เมื่อสัมผัสกับแก๊สที่เป็นเป้าหมายในการตรวจจับ

Sensor ตรวจจับ เครื่องวัดแก๊ส แบบติดตั้ง แต่ละแบบ เหมาะกับประเภทใดบ้าง

เครื่องวัดแก๊ส แบบติดตั้ง จะมี sensor ที่ใช้สำหรับตรวจจับการรั่วไหลของแก๊ส หรือสารปนเปื้อนที่เป็นอันตราย โดยเครื่องตรวจจับแก๊ส จะมีหน้าจอแสดงผลเป็นตัวเลขดิจิตอล มีปุ่มเปิด – ปิด ปุ่มตั้งค่า และตัวเซนเซอร์ ที่เชื่อมต่อไปยังระบบควบคุม ซึ่งประกอบไปด้วยเซนเซอร์ 5 รูปแบบ แต่ละแบบก็จะมีความเหมาสมในการตรวจจับที่แตกต่างกัน ดังนี้

เครื่องวัดแก๊ส แบบติดตั้ง

 1. Catalytic Sensor – เหมาะสำหรับแก๊สทั่วไปที่สามารถติดไฟได้ และเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า สามารถตรวจจับไฮโดรเจนได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่น้อย
 2. Infrared Sensor – มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน เหมาะสำหรับแก๊สทั่วไปที่สามารถติดไฟได้ ทนต่อการปนเปื้อน ตอบสนองอย่างรวดเร็ว และสามารถตรวจจับแก๊สรั่วได้ในพื้นที่ขนาดใหญ่ แต่มีข้อจำกัดตรงที่ไม่สามารถตรวจจับ ไฮโดรเจน ได้
 3. Electrochemical (E-Chem) Sensors – เหมาะกับการตรวจจับแก๊สพิษทั่วไปที่ไม่ติดไฟ มีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่น้อย แต่มีข้อจำกัดของเซนเซอร์ประเภทนี้ที่ สามารถตรวจจับแก๊สได้บางชนิดเท่านั้น เช่น คาร์บอนมอนอกไซด์ คลอรีน ไฮโดรเจนซัลไฟด์ และไฮโดรเจน
 4. Photo Ionization Detector (PID) – เซ็นเซอร์ PID ตรวจจับสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ได้หลายประเภท และสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย โดยความเข้มข้นของไอระเหยอินทรีย์ที่ตรวจจับนั้นจะอยู่ในระดับ ppm
 5. Metal Oxide Semiconductor (MOS) Sensors – ทำงานได้ดีในความชื้นสูง และต่ำ มีอายุการใช้งานยาวนาน สามารถตรวจจับได้ทั้งก๊าซพิษที่มี ppm ต่ำ และก๊าซติดไฟที่มีความเข้มข้นสูง

เนื่องจากมีแก๊สหลายชนิด หากมีการรั่วไหลของแก๊สเกิดขึ้น อาจเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้น เครื่องวัดแก๊ส จึงเรียกได้ว่าเป็นเครื่องมือสำคัญ ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับพื้นที่นั้นๆ ได้เป็นอย่างดี โดยรุ่นที่ทาง Elmer แนะนำ คือ

เครื่องวัดแก๊สแบบติดตั้ง รุ่น Teledyne Freedom 5000

 • เป็นเครื่องส่งสัญญาณ 4-20mA ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อตรวจจับแก๊สออกซิเจน และสารพิษต่างๆ
 • มีอินเทอร์เฟซแม่เหล็กที่เรียบง่าย
 • ประกอบไปด้วยเทคโนโลยีเซนเซอร์ GasPlus ขั้นสูง
 • ขับเคลื่อนแบบวนซ้ำ (2 สาย) เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดตั้ง
 • เข้ากันได้กับเซนเซอร์ Rock Solid ชั้นนำในอุตสาหกรรมของ Scott Safety
 • เหมาะสำหรับการใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป

 

 

Elmer ตัวแทนจำหน่าย เครื่องวัดแก๊ส แบบติดตั้ง

เพิ่มมาตรฐานความปลอดภัย ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมของคุณ เครื่องตรวจจับแก๊สรั่วแบบติดตั้ง จากทาง Elmer คลายกังวล หมดปัญหาด้านการใช้งาน เพราะ เอลเมอร์จำกัด เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบตรวจจับแก๊ส และจัดจำหน่ายเครื่องตรวจจับแก๊สคุณภาพ ที่ส่งตรงจากโรงงานผู้ผลิต ทางเราให้ความช่วยเหลือลูกค้า ตั้งแต่การให้ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ หมดกังวลไปได้เลยว่าจะเกิดข้อผิดพลาดในการเลือกใช้อุปกรณ์

อีกทั้งยังมีบริการติดตั้ง เครื่องวัดแก๊ส ที่ได้มาตรฐาน ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดแก๊ส พร้อมบำรุงรักษาระบบด้วยทีมงาน ที่มีความเชี่ยวชาญมากกว่า 20 ปี มั่นใจได้เลยว่าคุณจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน และบริการที่มีคุณภาพ เพราะความพึงพอใจของลูกค้า คือ เป้าหมายหลักของเรา

 

 

ลูกค้าสามารถชมสินค้าเกี่ยวกับ Gas Detector หรือ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

Facebook: Elmer Bangkok

E-mail: info@elmer.co.th

Line: @Elmer

Tel:  02-932-5304