เกร็ดความรู้

สอบเทียบเครื่องวัดแก๊ส คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร

ในปัจจุบัน เครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว ได้เข้ามาเป็นปัจจัยสำคัญ ในการควบคุม และตรวจจับแก๊ส ที่ถูกใช้ภายในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมยานยนต์ อาหาร และยา เป็นต้น ทั้งนี้ เมื่อมีการติดตั้งเครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว ภายในโรงงานอุตสาหกรรม ย่อมต้องมีการดูแลรักษา และทดสอบความสามารถ ในการตรวจจับแก๊สของเครื่องอย่างสม่ำเสมอ หรือที่เรียกกันว่าการ สอบเทียบเครื่องวัดแก๊ส

ในวันนี้ทาง Elmer ได้นำข้อมูลเกี่ยวกับการสอบเทียบเครื่องวัดแก๊ส ว่าคืออะไร สำคัญอย่างไร และมีวิธีการอย่างไรบ้าง เพื่อให้ทุกท่านที่สนใจในเรื่องนี้ ได้มีความรู้ และความเข้าใจเพิ่มมากยิ่ง ถ้าพร้อมแล้ว อ่านต่อได้เลย!

สอบเทียบเครื่องวัดแก๊ส คืออะไร

สอบเทียบเครื่องวัดแก๊ส

การสอบเทียบเครื่องวัดแก๊ส เป็นกระบวนการยืนยัน ค่าความถูกต้อง และแม่นยำของเครื่องมือวัดนั้นๆ ด้วยการทดสอบเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ โดยเจ้าหน้าที่มีประสบการณ์สูง จำเป็นต้องตรวจสอบค่าของเครื่องวัดแก๊ส ให้ถูกต้องอยู่เสมอ เพราะ เครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว เป็นอุปกรณ์ที่สําคัญอย่างมากต่อการทํางานในพื้นที่อันตราย เช่น

 • พื้นที่อับอากาศ
 • พื้นที่ที่มีการรั่วไหลของแก๊สพิษ และแก๊สไวไฟ

ซึ่งสามารถก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินได้ เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องทำงานได้ปกติ ผู้ใช้งานควรทําการทดสอบการทํางานของเครื่อง “Bump Test” ก่อนการใช้งานเครื่องทุกครั้ง ซึ่งหมายถึงการให้ เครื่องได้สัมผัสกับแก๊สที่มีระดับความเข้มข้น มากกว่าระดับการแจ้งเตือนขั้นต่ําสุด ของแต่ละเซ็นเซอร์

การทดสอบนี้จะเป็นการทดสอบการทํางานเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งไม่เทียบเท่ากับการสอบเทียบค่าแม่นยําของตัวเครื่อง ดังนั้น ความแม่นยําในการอ่านค่าต่างๆจะทราบได้เมื่อมี การสอบเทียบ (Calibration) เท่านั้น หากการทดสอบแล้วพบว่าเครื่องทํางานผิดปกติ ควรส่งเครื่องไปตรวจเช็ค หรือสอบเทียบทันที และห้ามนําไปใช้งานโดยเด็ดขาด ช่วงเวลาของการสอบเทียบที่ดีที่สุด จะต้องถูกกําหนดโดยนโยบายความปลอดภัยของพื้นที่ที่ใช้งานอยู่

ความสำคัญของ Calibration

สอบเทียบเครื่องวัดแก๊ส

เหตุผลหลักที่ต้อง สอบเทียบเครื่องวัดแก๊ส เพราะเครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว ทุกชนิด เมื่อนำมาใช้ไปซักระยะหนึ่ง ย่อมมีการเปลี่ยนแปลง อาจส่งผลให้มีความคาดเคลื่อนของผลที่เกิดขึ้น ความเสื่อมของอุปกรณ์ และการแปรผันตามกาลเวลา สืบเนื่องมาจากสภาวะแวดล้อมต่างๆ เช่น อุณหภูมิ ไฟฟ้า เคมี หรือช่างกล เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้งานเครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว จะต้องตระหนักอยู่เสมอว่า การเสื่อมสภาพของเครื่องนั้น ยังสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งจากการใช้งาน และการเก็บรักษา

เมื่อ เครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว อยู่ในสภาวะดังกล่าว สิ่งที่ตามมาคือ เครื่องที่เคยตรวจจับแก๊สได้อย่างถูกต้อง อาจแสดงผลที่คลาดเคลื่อนไปจากเดิม ทำให้เกิดการแจ้งเตือนที่ผิดพลาด และอาจเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ จากแก๊สที่รั่วไหล และเครื่องตรวจจับแก๊สรั่วนั้น ไม่สามารถตรวจจับ และใช้งานได้อย่างถูกต้อง

ดังนั้น Elmer ขอแนะนำให้ สอบเทียบเครื่องวัดแก๊ส ทุก 3-6 เดือน โดยใช้แก๊สที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดังนี้

 • เพื่อให้การตรวจจับแก๊ส มีความแม่นยำ
 • คุณภาพในการตรวจวัดเพิ่มขึ้น
 • บำรุงรักษาเซ็นเซอร์
 • ยืดอายุการใช้งานได้นานมากยิ่งขึ้น

การใช้แก๊สสอบเทียบที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน อาจก่อให้เกิด ความเสียหายต่อ เครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว และไม่มีการรับรองคุณภาพ ดังนั้นการทำงานตามข้อแนะนำนี้เป็นการปฏิบัติที่ปลอดภัยตามข้อบังคับของโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยในการใช้งาน

วิธีการ สอบเทียบเครื่องวัดแก๊ส ทำอย่างไร

แก๊สแต่ละชนิด ที่ใช้ในการสอบเทียบเครื่องวัดแก๊สนั้น มีความสำคัญเป็นอย่างมาก สำหรับการสอบเทียบที่ถูกต้อง และได้มาตรฐาน โดยประเภทของแก๊สสอบเทียบ จะขึ้นอยู่กับประเภทของเซ็นเซอร์ ซึ่งทางเราจะขอยกตัวอย่าง Catalytic Bead Sensors โดยจะมีวิธีการ และข้อควรคำนึงถึงดังนี้

สอบเทียบเครื่องวัดแก๊ส

Catalytic Bead Sensors เป็นเซ็นเซอร์ชนิดเดียว ที่ต้องอาศัยออกซิเจนเพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากที่สุด ตามมาตรฐาน IEC 60079-29-1 ในบรรยากาศต้องมีออกซิเจนขั้นต่ำ 10% เป็นอย่างน้อย เพื่อรองรับ Catalytic Oxidation ที่ถูกต้อง หากความเข้มข้นของออกซิเจนในบรรยากาศ ต่ำกว่าขีดจำกัด ปฏิกิริยาเคมี บนเซ็นเซอร์ที่ติดไฟได้ของ Catalytic Bead จะทำให้ระดับในการวัดแก๊สนั้น คลาดเคลื่อน และไม่แม่นยำ เนื่องจากกลไกการทำงานเฉพาะนี้ ก๊าซที่ใช้สำหรับการสอบเทียบเครื่องวัดแก๊ส Catalytic Bead Sensors จึงต้องสมดุลกับอากาศบริสุทธิ์ รวมทั้งออกซิเจน 20.9% และไม่มีก๊าซเฉื่อย อย่าง ไนโตรเจน เป็นส่วนประกอบ

ข้อควรคำนึงถึงในการ สอบเทียบเครื่องวัดแก๊ส

 • สำหรับการสอบเทียบเครื่องตรวจจับแก๊สไวไฟ ให้ใช้ความเข้มข้นของแก๊ส ในการสอบเทียบเต็มสเกลระหว่าง 25% LEL และ 75% LEL เพื่อให้แน่ใจ ว่าจะได้ความแม่นยำที่ต้องการ
 • สำหรับเครื่องตรวจจับแก๊สพิษ แนะนำให้ใช้ความเข้มข้น 50% ของขนาดเต็มสเกล
 • จำเป็นต้องใช้แก๊ส ที่สามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง และได้รับการรับรอง ในมาตรฐานระดับสากล
 • แก๊สจะต้องสัมผัสกับเซ็นเซอร์ ที่มีการไหลของแก๊สแบบคงที่ โดยใช้ตัวควบคุมการไหลที่เหมาะสม ใช้อัตราการไหลที่แนะนำโดยผู้ผลิตเครื่องตรวจจับเสมอเพื่อการสอบเทียบที่ถูกต้อง
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต สำหรับประเภทของแก๊สที่จะใช้ ในการสอบเทียบ การใช้แก๊สไม่ถูกต้องอาจทำให้เซ็นเซอร์ทำงานคลาดเคลื่อน และทำให้แสดงค่าที่อ่านได้ไม่ถูกต้อง

Elmer รับบริการ สอบเทียบเครื่องวัดแก๊ส

เพิ่มมาตรฐานความปลอดภัย ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมของคุณ ด้วยบริการ สอบเทียบเครื่องวัดแก๊สกับ Elmer ทางเราให้บริการรับสอบเทียบเครื่องตรวจจับแก๊สทุกรุ่น
รายละเอียดประเภทแก๊สที่รับสอบเทียบ : Methane(CH4), Propane(C3H8), Isobutylene(C4H8) O2, CO, H2S, NH3, SO2, PH3, Cl2, HCl, HCN, SiH4 ก๊าซอื่นๆ และย่านการสอบเทียบ โปรดสอบถามเพิ่มเติมกับทีมขาย

คลายกังวล หมดปัญหาด้านการใช้งาน เพราะ เอลเมอร์จำกัด เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบตรวจจับแก๊ส และจัดจำหน่ายเครื่องตรวจจับแก๊สคุณภาพ ที่ส่งตรงจากโรงงานผู้ผลิต ทางเราให้ความช่วยเหลือลูกค้า ตั้งแต่การให้ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ หมดกังวลไปได้เลยว่าจะเกิดข้อผิดพลาดในการเลือกใช้อุปกรณ์

อีกทั้งยังมีบริการติดตั้ง เครื่องวัดแก๊ส ที่ได้มาตรฐาน ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดแก๊ส พร้อมบำรุงรักษาระบบด้วยทีมงาน ที่มีความเชี่ยวชาญมากกว่า 20 ปี มั่นใจได้เลยว่าคุณจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน และบริการที่มีคุณภาพ เพราะความพึงพอใจของลูกค้า คือ เป้าหมายหลักของเรา

 

 

ลูกค้าสามารถชมสินค้าเกี่ยวกับ Gas Detector หรือ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

Facebook: Elmer Bangkok

E-mail: info@elmer.co.th

Line: @Elmer

Tel:  02-932-5304