เกร็ดความรู้

ส่องระบบ เครื่องวัดก๊าซ Infrared Sensors ไปกับ Elmer

เหนือกว่าไปอีกขั้นกับมาตรฐานระดับสากล ในโรงงานอุตสาหกรรม และเพื่อยกระดับความปลอยภัย ในการปฏิบัติงาน เครื่องวัดก๊าซ เป็นหัวใจสำคัญใน การตรวจจับ และเฝ้าสังเกตการรั่วไหลของก๊าซ โดยก๊าซนั้นอาจจะถูกผลิตขึ้นในระหว่างกระบวนการผลิด หรือเป็นส่วนประกอบของการผลิต ถ้าหากเกิดการรั่วไหลออกมา หรือมีอุบัติเหตุอื่นๆ เกิดขึ้น และไมไ่ด้มีมาตรการ หรืออุปกรณ์ ที่ถูกเตรียมพร้อมเอาไว้ อาจส่งผลทำให้เกิดเพลิงไหม้ หรือการระเบิดเกิดขึ้น ซึ่งเป็นอันตรายทั้งต่อผู้ปฏิบัติงาน เครื่องจักร ทรัพย์สิน รวมไปถึงตัวโรงงานเองด้วย

สำหรับท่านใดที่สนใจ ทาง Elmer จะพาไปทำความเข้าใจแบบเจาะลึก เกี่ยวกับ Gas detector ว่ามีระบบ Sensor อะไรบ้างที่ติดภายในเครื่องวัดก๊าซ เซ็นเซอร์ Infrared ว่ามีวิธีการตรวจจับแบบไหน ข้อดี-ข้อเสีย ของตัวเซ็นเซอร์ บทความนี้มีคำตอบ!

 

ระบบ Infrared Sensors ที่ติดตั้งภายใน เครื่องวัดก๊าซ

เครื่องวัดก๊าซ

แสงอินฟราเรด เป็นส่วนหนึ่งของสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้า ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่สามารถสัมผัสได้ถึงความร้อน ซึ่งโปรไฟล์ความยาวคลื่นของอินฟราเรด จะแสดงเป็นไมครอนระหว่าง 0.7 μm ถึง 300 μm โมเลกุลก๊าซที่ติดไฟได้ของไฮโดรคาร์บอน จะสามารถดูดซับความยาวคลื่นบางช่วงของ IR ที่ถูกเรียกว่า แถบดูดกลืน และจะยอมให้ความยาวคลื่นอื่นส่งผ่านได้ โดยทั่วไปแล้วก๊าซแต่ละชนิด จะมีชุดความยาวคลื่นอินฟราเรดเฉพาะที่จะดูดซับ ที่เรียกว่าสเปกตรัมการดูดกลืนแสง ซึ่งเป็นตัวระบุที่ไม่ซ้ำกัน ไว้สำหรับตรวจสอบ และตรวจจับก๊าซเป้าหมาย

เครื่องวัดก๊าซ เซ็นเซอร์อินฟราเรด นั้นได้รับการออกแบบ มาเพื่อตรวจจับก๊าซบางประเภทโดยใช้ตัวกรองที่จะยอมให้ช่วงความยาวคลื่น เพียงแค่แคบๆ เท่านั้น ที่จะผ่านไปยังเครื่องตรวจจับได้  ซึ่งใช้หลักการเดียวกับแว่นกันแดด ที่กรองรังสียูวีจากดวงอาทิตย์ และแสงที่มองเห็นได้จากดวงตาของคุณ

เทคโนโลยีเส้นทางเปิด (Open Path Technology)

เทคโนโลยีเส้นทางเปิด นั้นเป็นการทำงานบนหลักการเดียวกันกับ เซนเซอร์อื่นๆ แต่อยู่ในสเกลที่ใหญ่กว่ามาก เซ็นเซอร์อินฟราเรดแบบเปิด จะแยกแหล่งกำเนิดแสงออกจากตัวตรวจจับ โดยลำแสงจากแหล่งกำเนิดแสงอินฟราเรดนั้น จะถูกฉายข้ามเส้นทางขนาดใหญ่ ไปยังเครื่องตรวจจับ จะมีประโยชน์ในการใช้งานกลางแจ้ง หรือเมื่อต้องการตรวจจับก๊าซ ข้ามขอบเขตของพื้นที่ที่ระบุ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเทคโนโลยี open path จะสามารถครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ได้ด้วยการใช้เซ็นเซอร์จำนวนน้อยลง แต่ลำแสงที่ฉายในขณะตรวจจับก็สามารถถูกบล็อก หรือถูกดูดซับได้ ส่งผลให้ผลลัพธ์ที่ได้มานั้น ไม่แม่นยำ

 

วิธีการตรวจจับก๊าซของ เครื่องวัดก๊าซ Infrared Sensors

Infrared Sensors จะมีขั้นตอน และวิธีการตรวจจับก๊าซเป้าหมาย คร่าวๆ ดังนี้

 1. แหล่งกำเนิดแสงอินฟราเรดจะเปิด และปิดเป็นจังหวะตามความถี่ที่ตั้งไว้ เพื่อเพิ่มความไวของเครื่องตรวจจับ และลดเสียงรบกวน
 2. แหล่งกำเนิดแสงอินฟราเรด และตัวตรวจจับนั้น จะถูกแยกออกจากกันจากตัวอย่างก๊าซที่จะตรวจจับ โดยใช้กระจก เลนส์ หรือตัวกรอง เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเซ็นเซอร์
 3. การดูดกลืนแสงอินฟราเรดเกิดขึ้นเมื่อลำแสงส่องผ่านก๊าซตัวอย่าง โดยแสงบางส่วนนั้นจะไม่ถูกดูดกลืน แต่แสง IR บางส่วนจะส่งผ่านก๊าซตัวอย่าง ด้วยความเข้มที่ต่ำกว่าจากแหล่งกำเนิดแสงดั้งเดิม ไปยังเครื่องตรวจจับ
 4. เครื่องตรวจจับแต่ละเครื่อง จะมีตัวกรองแยกกัน ดังนั้น ตัวเครื่องตรวจจับที่ใช้อ้างอิง จะมีตัวกรองที่ปรับให้เป็นส่วนหนึ่งของสเปกตรัม ที่ทำให้ IR ถูกส่งได้อย่างเต็มที่ ในด้านตัวกรองของเครื่องตรวจจับแบบแอคทีฟนั้น จะถูกปรับให้อยู่ใน ความยาวคลื่นเดียวกันกับ แถบดูดกลืนของก๊าซเป้าหมาย ความแตกต่างของผลลัพธ์ จากเครื่องตรวจจับแต่ละเครื่องนี้เอง คือสิ่งที่ใช้ในการตรวจจับก๊าซเป้าหมาย ว่าเกินกว่าระดับที่กำหนดหรือไม่

 

ข้อดี-ข้อเสีย ของ Infrared Sensors

เครื่องวัดก๊าซ

ข้อดี ของ Infrared Sensors

 • อายุการใช้งานที่ยืนยาว
 • การตอบสนองที่รวดเร็ว
 • ทนต่อการปนเปื้อน
 • สามารถตรวจจับได้ในพื้นที่ขนาดใหญ่

ข้อเสีย ของ Infrared Sensors

 • ไม่สามารถตรวจจับไฮโดรเจนได้
 • อาจถูกรบกวนจากฝน หมอก หรืออินฟราเรด
 • อาจมีค่าใช้จ่ายสูง
 • ไม่สามารถแยกแยะ ไฮโดรคาร์บอน ประเภทต่างๆ ได้

 

แนะนำ เครื่องวัดก๊าซ Infrared Sensors

เครื่องวัดก๊าซ

วันนี้ Elmer มี 2 ผลิตภัณฑ์เครื่องตรวจจับก๊าซรั่วที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานระดับสากล มานำเสนอให้ทุกท่านกัน ดังนี้

Teledyne Freedom 5000 

 • ถูกออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับตรวจจับออกซิเจน และแก๊สพิษต่างๆ
 • ขับเคลื่อนแบบวนซ้ำ (2 สาย) เพื่อเพิ่มความสะดวกในการติดตั้ง
 • ส่งสัญญาณแบบ 4-20mA
 • มีเซนเซอร์เทคโนโลยี GasPlus เพื่อลดความซับซ้อนในการใช้งาน
 • สามารถใช้ร่วมกับเทคโนโลยีเซนเซอร์ Rock Solid ในอุตสาหกรรมชั้นนำ Scott Safety’s
 • ผลิตภัณฑ์ผ่านการพิสูจน์แล้ว พร้อมฐานการติดตั้งขนาดใหญ่ทั่วโลก

Teledyne Meridian

 • เครื่องตรวจจับแก๊สเซนเซอร์อินฟราเรด สามารถตรวจจับแก๊สได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็น แก๊สพิษ หรือแก๊สไวไฟต่างๆ
 • รองรับเซ็นเซอร์ได้มากที่สุด 3 ตัว ต่อ 1 หัว
 • สามารถใช้ร่วมกันกับ Controller ได้อย่างหลากหลาย
 • ได้รับการรับรองระดับโลก SIL2 จาก TUV-Rheinland

Elmer ตัวแทนจำหน่ายเครื่องวัดก๊าซ มาตรฐานสากล

เพิ่มมาตรฐานความปลอดภัย ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมของคุณด้วย เครื่องวัดก๊าซ จากทาง Elmer โดยหลายๆ คนอาจกังวลในด้านการใช้งาน แต่ไม่ต้องกังวลไป เพราะ เอลเมอร์จำกัด เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบตรวจจับแก๊ส และจัดจำหน่ายเครื่องตรวจจับแก๊สคุณภาพ ที่ส่งตรงจากโรงงานผู้ผลิต ทางเราให้ความช่วยเหลือลูกค้า ตั้งแต่การให้ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ หมดกังวลไปได้เลยว่าจะเกิดข้อผิดพลาดในการเลือกใช้อุปกรณ์

อีกทั้งยังมีบริการติดตั้ง เครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว ที่ได้มาตรฐาน ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดแก๊ส พร้อมบำรุงรักษาระบบด้วยทีมงาน ที่มีความเชี่ยวชาญมากกว่า 20 ปี มั่นใจได้เลยว่าคุณจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน และบริการที่มีคุณภาพ เพราะความพึงพอใจของลูกค้า คือ เป้าหมายหลักของเรา

 

 

ลูกค้าสามารถชมสินค้าเกี่ยวกับ Gas Detector หรือ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

Facebook: Elmer Bangkok

E-mail: info@elmer.co.th

Line: @Elmer

Tel:  02-932-5304