เกร็ดความรู้

จำเป็นแค่ไหน Gas Detector แบบติดตั้ง เหมาะสมกับการใช้งานแบบไหน Elmer มีคำตอบ

การเกิดอุบัติเหตุภายในโรงงานอุตสาหกรรมมีหลายสาเหตุ และหนึ่งในสาเหตุหลัก คือ การรั่วไหลของแก๊ส ซึ่งอาจส่งผลทำให้เกิดเพลิงไหม้ หรือเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ดังนั้น Gas Detector หรือ เครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว จึงเข้ามาเป็นตัวช่วยสำคัญ ในการตรวจสอบการรั่วไหลของแก๊ส

สำหรับท่านใดที่ประกอบธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม แล้วอยากติดตั้งเครื่องตรวจจับแก๊ส ทาง Elmer จะพาไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับ วิธีการใช้งานเครื่องตรวจจับแก๊สแบบติดตั้ง จะเหมาะกับการใช้งานแบบไหนบ้าง ในบทความนี้มีคำตอบ!

 

Gas Detector คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร

Gas Detector

เรื่องความปลอดภัย คือ หนึ่งในมาตรฐานที่ทุกธุรกิจจะต้องให้ความสำคัญ โดยหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงานก็คือ เครื่องตรวจจับแก๊ส หรือ Gas Detector เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจจับปริมาณแก๊สภายในพื้นที่ โดยอาศัยหลักทำงานของระบบเซนเซอร์ที่มีเสถียรภาพสูง ซึ่งสามารถตรวจจับแก๊สได้หลายประเภท อาทิเช่น แก๊สติดไฟ, แก๊สพิษ และ ออกซิเจนในอากาศ เป็นต้น

โดยเครื่องตรวจจับแก๊ส ได้มีการออกแบบให้เชื่อมต่อกับระบบควบคุม เพื่อสั่งให้แก๊สหยุดการทำงานอัตโนมัติ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเกิดเหตุการณ์แก๊สรั่วไหล เครื่องตรวจจับแก๊สจะทำหน้าที่ช่วยส่งสัญญาณแจ้งเตือน หรือสัญญาณไฟ LED ทันที ทำให้ผู้ปฏิบัติงานรับรู้ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนั้นเครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว จึงเป็นอุปกรณ์สำคัญ ที่ช่วยป้องกันความเสียหาย และสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงาน

ส่วนเรื่องความสำคัญของเครื่องตรวจจับแก๊ส ถือเป็นหนึ่งในอุปกรณ์หลัก ที่ช่วยรักษาความปลอดภัย ดังนั้นในปัจจุบันจึงได้มีการพัฒนา ให้มีระบบแจ้งเตือน และทำการตัดแก๊สในทันทีเมื่อเกิดเหตุแก๊สรั่วไหล เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะลืมปิดเตาแก๊ส หรือเกิดแก๊สรั่วไหลตามรอยต่อของท่อแก๊สภายในโรงงาน เครื่องตรวจจับแก๊สก็จะสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 

Fixed Gas Detection มีวิธีการทำงานอย่างไร

Fixed Gas Detection

Fixed Gas Detection เป็นเครื่องตรวจจับแก๊สรั่วแบบติดตั้ง ใช้สำหรับตรวจจับการรั่วไหลของแก๊ส หรือสารปนเปื้อนที่เป็นอันตราย โดยเครื่องตรวจจับแก๊ส จะมีหน้าจอแสดงผลเป็นตัวเลขดิจิตอล มีปุ่มเปิด – ปิด ปุ่มตั้งค่า และตัวเซนเซอร์ ที่เชื่อมต่อไปยังระบบควบคุม ซึ่งประกอบไปด้วยเซนเซอร์ 4 รูปแบบ ได้แก่

1. Catalytic Sensor หลักการทำงาน คือ เมื่อมีแก๊สผ่านเข้ามายังตัวเซนเซอร์ จะส่งผลให้การต้านทานลัพธ์ในวงจรบริดจ์ไม่สมดุล และส่งสัญญาณเอ้าต์พุตออกมา เซนเซอร์ประเภทนี้เหมาะกับการตรวจจับแก๊สชนิดติดไฟได้ (Combustible Gases)

2. Electrochemical Sensor หลักการทำงาน คือ โครงสร้างภายในที่ประกอบไปด้วยสารอิเล็กโตรไลต์ จะทำปฏิกิริยากับแก๊สที่ผ่านเข้ามายังตัวเซนเซอร์ และเหมาะกับการตรวจจับแก๊สพิษที่ไม่ติดไฟ ซึ่งข้อจำกัดของเซนเซอร์ประเภทนี้ สามารถตรวจจับแก๊สได้บางชนิดเท่านั้น เช่น คาร์บอนมอนอกไซด์ คลอรีน ไฮโดรเจนซัลไฟด์ และไฮโดรเจน

3. Infrared Sensor หลักการทำงานของเซนเซอร์ประเภทนี้ คือ ใช้อุปกรณ์ประเภทแสงทำหน้าที่ตรวจจับแก๊ส ข้อดี คือ ไม่ทำให้เกิดผลกระทบที่เป็นพิษ จากสารเร่งปฏิกิริยาภายในตัวเซนเซอร์ ส่วนข้อเสีย คือ ลำแสงที่ใช้ในการตรวจจับแก๊ส อาจถูกเบี่ยงเบนจากสิ่งกีดขวางอื่นๆ ได้ ซึ่งเหมาะกับการตรวจจับแก๊สชนิดติดไฟ (Combustible Gases)

4. Solid State Sensor โครงสร้างภายในประกอบไปด้วยสารกึ่งตัวนำ หรือ ดีบุกออกไซด์ (Tin Oxide) เมื่อมีแก๊สผ่านเข้าไปยังตัวเซนเซอร์ สารตัวนี้จะทำหน้าที่ตอบสนอง โดยการเปลี่ยนค่าความต้านทาน เหมาะกับการตรวจจับแก๊สพิษที่ไม่ติดไฟ

วิธีการใช้งานของเครื่องตรวจจับแก๊สแบบติดตั้ง หากมีการรั่วไหลของแก๊สเกิดขึ้น ระบบจะทำการปิดเครื่องอัตโนมัติ พร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือน หรือสัญญาณไฟ LED ไปยังจุดที่เกิดการรั่วไหลของแก๊สทันที เนื่องจากมีแก๊สหลายชนิด ที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้นเครื่องตรวจจับแก๊ส จึงเรียกได้ว่าเป็นเครื่องมือสำคัญ ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับพื้นที่นั้นๆ ได้เป็นอย่างดี

 

เครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว แบบติดตั้ง เหมาะกับการใช้งานแบบไหน

เครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว

เครื่องตรวจจับแก๊สรั่วแบบติดตั้ง มีระบบการทำงานของเซนเซอร์ตรวจจับที่แม่นยำ จึงทำให้กลายเป็นหนึ่งอุปกรณ์สำคัญ ที่ต้องมีติดตั้งภายในโรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการขนาดใหญ่ โดยส่วนใหญ่จะถูกติดตั้งไว้ในพื้นที่ที่มีแนวโน้ม ว่าจะเกิดการรั่วไหลของแก๊ส เช่น บริเวณข้อต่อท่อแบบขันอัด, ห้องเก็บแบตเตอรี่ หรือบริเวณท่อจ่ายแก๊ส

จึงนิยมนำมาใช้ในวงการอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่ม, โรงงานผลิตปิโตรเลียม, โรงงานผลิตเคมีภัณฑ์, โรงงานผลิตเหล็ก, ห้างสรรพสินค้า, ศูนย์อาหาร, โรงบำบัดน้ำเสีย, โรงไฟฟ้า, ห้องแช่แข็ง ห้องแช่เย็น หรือ หม้อไอน้ำ (Boilers) รวมไปถึง ห้องปฏิบัติการ (ภายในโรงเรียน หรือ มหาวิทยาลัย) เป็นต้น

สาเหตุที่ต้องติดตั้งเครื่องตรวจจับแก๊สในสถานที่เหล่านี้ เนื่องจากเป็นสถานที่อับอากาศ ซึ่งแก๊สจะสามารถขยายตัว และแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว หากไม่มีเครื่องตรวจจับแก๊สแบบติดตั้งไว้ จะส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงอันตรายได้ ถ้าหากต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน ควรเลือกตำแหน่งติดตั้งเครื่องตรวจจับแก๊ส ในบริเวณที่มีข้อต่อของท่อตามจุดต่างๆ และบริเวณที่สามารถได้ยินสัญญาณเตือนการรั่วไหลของแก๊สได้

 

สรุป Gas Detector แบบติดตั้ง จำเป็นไหม?

Gas Detector แบบติดตั้ง เครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว

ปัญหาแก๊สรั่วไหล ไม่เพียงแต่จะทำให้เกิดไฟไหม้เท่านั้น แต่การรั่วไหลของแก๊ส อาจทำให้เกิดอันตราย กับพนักงานที่ทำงานอยู่ในสถานที่นั้น หรือทำให้พนักงานมีปัญหาสุขภาพ

แต่คุณสามารถป้องกันสถานการณ์เหล่านี้ได้ด้วย การติดตั้งเครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว ที่สำคัญควร สอบเทียบ เครื่องตรวจจับแก๊ส อยู่เสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องตรวจจับแก๊สเกิดปัญหาหน้างาน เมื่ออ่านมาถึงตรงนี้ จะเห็นได้ว่าเครื่องตรวจจับแก๊สมีความจำเป็นอย่างมาก เพราะสามารถป้องกันอันตรายที่มีต่อชีวิต และทรัพย์สินของมนุษย์ได้

ดังนั้นเครื่องตรวจจับแก๊ส จึงเข้ามามีบทบาทในชีวิตของมนุษย์มากขึ้น และเพื่อใช้เป็นแนวทางป้องกันที่เหมาะสม กับสภาพพื้นที่อันตรายนั้นๆ ในปัจจุบันจึงได้มีการพัฒนาฟังก์ชันการใช้งาน ที่สามารถใช้งานง่าย และมีขนาดเล็กกะทัดรัด บางรุ่นก็สามารถพกพาได้ หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ Portable Gas Detection นั่นเอง

 

 

เพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยให้กับโรงงานด้วย เครื่องตรวจจับแก๊ส ต้อง Elmer

เครื่องตรวจจับแก๊สแบบติดตั้ง ถือเป็นอุปกรณ์ด่านแรก ที่ทำหน้าที่ในการตรวจจับแก๊สรั่ว ก่อนที่จะส่งสัญญาณไปยัง Controller ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมาก สำหรับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัย หรือเกิดการรั่วไหลของแก๊ส ที่สำคัญเครื่องมือตรวจจับแก๊สที่ดี จะต้องผ่านการรับรอง และการทดสอบให้ได้มาตรฐานจากสากล

สำหรับใครที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ระบบตรวจจับแก๊ส ขอแนะนำ บริษัท เอลเมอร์จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบตรวจจับแก๊ส จัดจำหน่ายเครื่องตรวจจับแก๊สคุณภาพ ส่งตรงจากโรงงานผู้ผลิต ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดแก๊ส และบำรุงรักษาระบบด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญมากกว่า 20 ปี มั่นใจได้เลยว่าคุณจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน และบริการที่มีคุณภาพ เพราะความพึงพอใจของลูกค้า คือ เป้าหมายหลักของเรา

 

 

 

ลูกค้าสามารถชมสินค้าเกี่ยวกับ Gas Detector หรือ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

Facebook: Elmer Bangkok

E-mail: info@elmer.co.th

Line: @Elmer

Tel:  02-932-5304